Układy lampowe

Odbiornik lampowy Juhas (Radioamator 9/1958)

Odbiornik Juhas był produkowany przez Zakłady Radiowe Diora w Dzierżoniowie. Był to odbiornik bateryjny. Czterolampowa, trzyzakresowa superheterodyna we wcześniejszej wersji produkowana była na lampach pracujących w odbiorniku Pionier B (1R5T, 1T4T, 1S5T, 3S4T). W nowszych odmianach (takich jak na schemacie) stosowano lampy 1H33, 1F33, 1AF33, 1L33. Lampy z wyjątkiem 1L33 są zamienne. W przypadku zamiany lampy 3S4T na 1L33 należy zmodyfikować sposób doprowadzenia napięcia żarzenia (inny rozkład końcówek).

Rys.1. Schemat ideowy

Parametry techniczne:

  • Zasilanie: obwodu anodowego z baterii suchej 105V, obwodu żarzenia z ogniwa leklanszowskiego 1,4V lub akumulatora 2V,

  • Zestaw lamp: 1H33-mieszacz i heterodyna, 1F33 - wzmacniacz p.cz., 1AF33 - wzmacniacz napięciowy i detektor, 1L33 - wzmacniacz głośnikowy,

  • Zakresy fal: długie 715-2000m, średnie 187-571,4m, krótkie 16,7-50,8m,

  • Częstotliwość pośrednia 465kHz,

  • Głośnik: dynamiczny typ GD16,5/2,

  • Ciężar około 5kg.

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl