Układy lampowe

Radio lampowe AMATI AT 1194 WKW
(źródło: Radioamator 6/1956)

11-lampowy odbiornik superheterodynowy produkcji NRD. Jest on przystosowany do odbioru stacji pracujących z modulacją amplitudy (AM) oraz z modulacją częstotliwości (FM) w 6-ciu zakresach falowych:

  1. fale krótkie (K1) - od 13,7 do 28m

  2. fale krótkie (K2) - od 25,7m do 52,7m

  3. fale średnie (M1) - od 950kHz do 1650kHz

  4. fale średnie (M2) - 500kHz do 1050kHz

  5. fale średnie (L) - od 145kHz do 300kHz

  6. fale ultrakrótkie (UKW) - od 87MHz do 100MHz.

Możliwy jest poza tym odbiór jednej dowolnie wybranej stacji pracującej w zakresie częstotliwości 500kHz do 1700kHz przez jednoczesne nastrojenie i włączenie odpowiednim klawiszem przełącznika ("Ortstaste"). Aparat jest przystosowany do odtwarzania muzyki z płyt gramofonowych oraz wykonywania zapisu na taśmie magnetofonu. Wyłączenie odbiornika ("Aus") i regulacja barwy dźwięku (muza - "Musik" i mowa "Sprache") odbywa się przez przyciśnięcie odpowiedniego klawisza przełącznika klawiszowego. W odbiorniku pracują lampy nowoczesne, typu: EF80, ECC91 lub EC92, EF85 (2szt.), ECH81 (2szt.), EABC80 oraz EL11 (2szt.), EM11 i AZ12.

Rys.1. Schemat ideowy radioodbiornika AMATI AT 1194 WKW (część 1)

Rys.2. Schemat ideowy radioodbiornika AMATI AT 1194 WKW (część 2)

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl