Układy lampowe

Odbiornik radiowy Stolica (Radioamator 1/1956)

6-cio obwodowa superheterodyna. Odbiornik przystosowany do odbioru fal długich, średnich i krótkich.

Schemat odbiornika radiowego "Stolica"

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl