Układy lampowe

Odbiornik radiowy Pionier B2 (Radioamator 7/1955)

Odbiornik bateryjny produkcji polskiej. Superheterodyna przystosowana do pracy na lampach bezpośrednio żarzonych serii 1,2V. Odbiornik o zakresach długo-średnio i krótkofalowym. Zasilany z ogniwa 1,2V (lub akumulatora 2-woltowego) oraz baterii anodowej o napięciu 80...120V. Układ 6-cio obwodowy w tym dwa strojone (obwód wejściowy i oscylatora) i cztery nastrojone fabrycznie na częstotliwość pośrednią. W przypadku stosowania ogniwa 1,2V w miejsce akumulatora 2-woltowego opornik R1 w minusie żarzenia powinien być zwarty przełącznikiem błyskawicznym.

Schemat odbiornika radiowego Pionier B2

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl