Układy lampowe

Odbiornik radiowy  Eroica (Radioamator i Krótkofalowiec 6/1961)

Radioodbiornik produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie. Superheterodyna wyposażona w 8 lamp miniaturowych.

1961_06_1a.gif (200703 bytes)

1961_06_1b.gif (310454 bytes)

Schemat odbiornika radiowego "Eroica"

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl