Układy lampowe

Odbiornik radiowy Polonez I
(W. Trusz, "Poznaj odbiorniki radiowe")

Odbiornik produkowany przez Zakłady Radiowe im. Kasprzaka. Sześcioobwodowa superheterodyna. W odbiornik wbudowany jest gramofon elektryczny przystosowany do odtwarzania płyt normalnych i mikrorowkowych.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Polonez

Dane techniczne

Zasilanie : z sieci prądu zmiennego o napięciu 125 lub 220V.

Pobór mocy : około 45W.

Bezpiecznik : topikowy na 0,7A.

Lampy elektronowe :
ECH21 - mieszacz i heterodyna,
ECH21 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości i małej częstotliwości,
EBL21 - detektor i wzmacniacz końcowy,
AZ1N - prostownik pełnookresowy.

Zakresy fal :
- krótkie 16,7...50,8m (10...5,9MHz),
- średnie 187...571,4m (1605...525kHz),
- długie 715..2000m (420...150kHz).

Częstotliwość pośrednia : 465kHz.

Głośnik : magnetoelektryczny, moc 3W, oporność 38 omów dla 400Hz.

Oświetlenie skali : dwie żarówki 6,3V i 0,2A.

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl