Katalog urządzeń lampowych i retro-tranzystorowych

Radioodbiorniki i radiole

A-110 Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

A-17 Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Adagio Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Aga Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu
Radioamator 3/1953 

Aida Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Amati Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Aria Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Arkona Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Atut Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Atut 2 Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,
Ballada Źródła informacji:
Radioamator i Krótkofalowiec 8/1969

Barkarola Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Beethoven Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Beethoven II Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Berlin A 100 Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Berlin A 100-4 Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Berolina Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Beskid Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Bolero Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Boston Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Calypso Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Capella Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Consul Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Czar Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965,
Radioamator i Krótkofalowiec 10/1961

Czardasz Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Czardasz II Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965,
Radioamator i Krótkofalowiec 10/1961

Dominante Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Eltra Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Erfurt Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Eroica Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Etiuda Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Figaro Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Gauja Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Goplana Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Guliwer Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Ilmenau Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Juhas Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Juwel Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Kankan Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Kaprys Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Karioka Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Koliber Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Koliber 2 Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965,
Radioamator i Krótkofalowiec 10/1965

Koliber 3 Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Koncert Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Kos Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Krokus Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Kurant Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Limba Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Lotos Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Malwa Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Mazur Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Mazur II Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Mazur Lux Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Menuet Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Meteor Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Meteor II Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Migo Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Miki Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Minor Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Mińsk R7 Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Nokturn Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Orion AR 602 Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Partner IV Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Pionier 6161 Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Pionier B Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Pionier U2 Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Pionier U3 Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Podhale Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Poemat Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Poém Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Polonez I Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Preludium Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Promyk Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Ramona Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Rapsodia 61 Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Romans Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Rondo Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Rozyna Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Rozyna 2 Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Rudelsburg Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Rumba Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Rytmus Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Sarabanda Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Selga Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965,
Radioamator i Krótkofalowiec 7/1965.

Sonata Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Sonatina Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Stern Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Stern 64 Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Stolica Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Stradivari II Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Sylwia Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Symfonia Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Syrena Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Szarotka Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Śląsk Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Światowid Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Talisman Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Talisman 304U Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Tatry Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Tenor Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Tesla 420A Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Tramp Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Turandot Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Turist Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, tom 1: Opisy i dane techniczne, tom 2: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Twist Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Undine Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Undine II Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

Viola I Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Violetta Źródła informacji:
J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

Wola Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Żerań Źródła informacji:
W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

Telewizory

Belweder Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Dürer Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Leningrad Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Orion Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Rembrandt Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Rubens Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Rubin Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Temp 2 Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

WISŁA Źródła informacji:
W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

Wszelkie uwagi dotyczące działu proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej.

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o.